You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Giải bài 11 sinh 10: Vận chuyển các chất qua màng sinh ...

2021-9-24 · Tế bào thường xuyên trao đổi chất với môi trường. Các chất ra vào tế bào đều phải được đi qua màng sinh chất theo cách này hay cách khác. Sự vận chuyển các chất ra vào tế bào được thực hiện chủ yếu bằng các cách sau đây.

Hấp thu glucid

Khi nồng độ glucose ở trong tế bào tăng cao, glucose sẽ khuếch tác qua màng đáy bên của tế bào biểu mô để vào máu theo cơ chế khuếch tán được tăng cường (facilitated). Tốc độ hấp thu tối đa của glucose vào khoảng 120g/ giờ.

Giải bài 11 sinh 10: Vận chuyển các chất qua màng sinh ...

2021-9-17 · Tế bào thường xuyên trao đổi chất với môi trường. Các chất ra vào tế bào đều phải được đi qua màng sinh chất theo cách này hay cách khác. Sự vận chuyển các chất ra vào tế bào được thực hiện chủ yếu bằng các cách sau đây.

Sự khác biệt giữa sự tán xạ động và thổi thụ động 2021

Trong sự khuếch tán đơn giản, chất tan đang di chuyển xuống một gradient nồng độ từ nồng độ cao đến nồng độ thấp. Thúc đẩy thuận lợi cũng là một quá trình vận chuyển thụ động, mà là tham gia với các phân tử nghề nghiệp.

sự hấp thụ (Sinh học)

Khi được tế bào hấp thụ và hấp thụ, sự hấp thụ thụ động được hấp thụ bằng cách khuếch tán đơn giản, và sự hấp thụ chủ động được hấp thụ từ nơi có nồng độ thấp hơn (nội bào) đến nơi có nồng độ cao hơn (nội bào) ngược lại với gradient nồng độ.

Trắc nghiệm sinh học 10 bài 11: Vận chuyển các chất qua ...

2021-9-14 · B. Chất tan khuếch tán từ môi trường vào tế bào C. Nước thẩm thấu từ môi trường vào tế bào D. Nước thẩm thấu từ tế bào ra môi trường Câu 12: Sự vận chuyển chủ động và xuất nhập bào luôn tiêu hao ATP vì A. Tế bào chủ động lấy các chất nên phải mất

Pka Là Gì

Một base có pKa thấp là 1 base yếu, and ngược lại.Nói một phương thức khác, khi một thuốc có hằng số pKa bằng với pH của môi trường xung quanh thì 50% thuốc có ở dạng ion hóa (không khuếch tán đc qua màng) and 50% ở dạng không ion hóa (có thể

BÀI 11-VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT

Khái niệm: . Vận chuyển thụ động là phương thức vận chuyển các chất qua màng sinh chất mà không tiêu tốn năng lượng. 2. Cơ sở khoa học: Dựa theo nguyên lí khuếch tán của các chất từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ nồng độ thấp. Sự khuếch tán …

Sinh học 10 Bài 11: Vận chuyển các chất qua màng sinh chất

Câu 1:Điều đưới đây đúng khi nói về sự vận chuyển thụ động các chất qua màng tế bào là: A. Cần có năng lượng cung cấp cho quá trình vận chuyển. B. Chất được chuyển từ nơi có nồng độ thấp sang nơi có nồng độ cao. C. Tuân thủ theo quy luật khuếch tán. D. Chỉ ...

[Mô Phôi 2] Mô liên kết

Trạng thái sol của chất căn bản là điều kiện thuận lợi cho sự khuếch tán, sự trao đổi chất và sự di chuyển của tế bào. Thành phần cấu tạo chủ yếu của chất căn bản liên kết là: (1) Những glycosaminoglycan; (2) Những glycoprotein cấu trúc; (3) Nước và những muối vô ...

SỰ KHáC BIỆT GIỮA KHUẾCH TáN Và THẨM THẤU | SO ...

Tóm lược: Cả khuếch tán và thẩm thấu đều liên quan đến chuyển động của các phân tử từ vùng có nồng độ cao đến vùng có nồng độ thấp. Trong khi sự khuếch tán diễn ra qua chất rắn, chất lỏng và chất khí, thì sự thẩm thấu chỉ diễn ra trong nước.

Sự khác biệt giữa khuếch tán và vận chuyển chủ động | 2020

Vận chuyển tích cực và khuếch tán Vận chuyển tích cực và khuếch tán là hai loại phương pháp vận chuyển phân tử và ion trên màng tế bào. Vận chuyển có thể là chủ động hoặc thụ động tùy thuộc vào dạng năng lượng cần thiết để vận chuyển các chất.

Education: Sự khuếch tán, thẩm thấu và vận chuyển chủ ...

Như vậy, khuếch tán và thẩm thấu là hoạt động rất cơ bản cho hoạt động sống của tế bào. Nếu tế bào rơi vào môi trường có nồng độ chất tan cao hơn (áp suất thẩm thấu cao hơn) được gọi là dung dịch ưu trương, nước trong tế bào ra đi ra làm cho tế bào co lại.

Các thụ thể tế bào là gì? | Vinmec

Các thụ thể tế bào (receptor) là thành phần đại phân tử (thường là các protein) tồn tại với một lượng giới hạn trong tế bào hoặc trên bề mặt tế bào, đóng vai trò tham gia vào quá trình truyền tín hiệu thông qua gắn kết với các phối tử.Phối tử (ligand) là các chất truyền tin hóa học (chemical signal) được ...

Hỏi: Giải thích tính linh hoạt của màng sinh chất | Diễn đàn ...

 · vận chuyển thụ động: - dựa vào cơ chế khuếch tán các chất.Tức là các chất có nồng độ cao sẽ di chuyển qua màng rồi đi đến nơi có nồng độ thấp hơn để trung hòa nông độ VD: bên ngoài tế bào nồng đọ Na cao thì Na sẽ di chuyển vào trong tế bào

Kiến thức trọng tâm Sinh học 11 Bài 1: Sự hấp thụ nước ...

3. Chất tan đi từ nơi từ nơi có nồng độ cao, sang môi trường có nồng độ thấp là tế bào rễ. 4. Dù môi trường đất có nồng độ cao hay thấp so với tế bào lông hút, nhưng nếu là ion cần thiết, đều được tế bào lông hút hấp thụ chủ động. A. 1,2,4 B. 1,2,3,4 C. 1 D.

Vận chuyển thụ động các chất qua màng tế bào là hiện …

2021-9-26 · Báo sai. - Vận chuyển thụ động các chất qua màng tế bào là hiện tượng: + Vận chuyển không tiêu tốn năng lượng. + Khuếch tán các chất từ nồng độ cao đến nồng độ thấp. Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài.

Sinh học 11 Bài 3: Thoát hơi nước | Doanhnhan .vn

Hơi nước khuếch tán từ khoảng gian bào của thịt lá qua lớp cutin để ra ngoài. Trợ lực khuếch tán qua cutin rất lớn vfa phụ thuộc vào độ dày và đọ chặt của lớp cutin Lớp cutin càng dày thì sự khuếch tán qua cutin càng nhỏ và ngược lại.

Đo khả năng khuếch tán khí qua màng phế nang mao mạch ...

Đo khả năng khuếch tán khí qua màng phế nang mao mạch nhằm mục tiêu đánh giá khả năng trao đổi khí tại phổi. Nếu lượng khí trao đổi từ phổi vào mao mạch càng nhiều đồng nghĩa chức năng của phổi còn nguyên vẹn. Ngược lại, nếu kết quả giảm sút khả năng cao phổi đã bị tổn thương.

Tuyển tập đề thi hsg sinh học 10

- Tế bào không thể gia tăng mãi về kích thước vì khi có kích thước lớn thì tỉ lệ S/V sẽ giảm làm giảm tốc độ trao đổi chất của tế bào với môi trường. 1,75 0,75 - Khi tế bào có kích thước quá lớn thì sự khuếch tán …

Điều nào dưới đây trình bày đúng sự khuếch tán?

B. Khuếch tán là một quá trình thụ động C. Khuếch tán cần có sự trợ lực của các protein màng D. Khuếch tán là sự di chuyển của các chất từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có …

Bài tập 1 trang 50 SGK Sinh học 10

Sự khuếch tán của các phân tử nước qua màng được gọi là sự thẩm thấu. Các chất tan có thể khuếch tán qua màng sinh chất bằng hai cách: Trực tiếp khuếch tán qua lớp photpholipit kép. Khuếch tán qua kênh protein xuyên màng tế bào. -- Mod Sinh Học 10 HỌC247. Nếu bạn thấy gợi ...

Sự khác biệt giữa khuếch tán Paracellular và Transcellular ...

2020-4-3 · Khuếch tán qua tế bào là sự vận chuyển các phân tử qua cả màng đáy và màng đáy. Tiêu thụ năng lượng Tiêu thụ năng lượng thấp trong khuếch tán paracellular. Tiêu thụ năng lượng cao trong khuếch tán xuyên qua tế bào. Nghẽn mạch máu não

Bài 11 Vận chuyển các chất qua màng sinh chất

2015-5-21 · Bài 11 Vận chuyển các chất qua màng sinh chất. a- Nồng độ chất tan ngoài tế bào cao hơn trong tế bào. b- Nồng độ chất tan ngoài tế bào và trong tế bào bằng nhau. c- Nồng độ chất tan ngoài tế bào thấp hơn trong tế bào. Kiểm tra bài cũ Trao đổi chất với môi ...