You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Kỳ 3: Gỡ "vướng" trong quá trình đầu tư dự án dầu khí

2021-9-30 · Đồng thời, VPI cũng kiến nghị bổ sung đối với Luật Dầu khí và văn bản dưới luật, bổ sung quy định về trình tự, thủ tục trong việc xây dựng các công trình khí (đường ống, trạm xử lý khí) trên bờ thuộc các dự án thăm dò khai thác theo PSC mở rộng và bổ sung

Hệ thống văn bản pháp quy Chính phủ

Thông tin chi tiết Văn bản quy phạm pháp luật Thông tư số 158/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 74/2011/NĐ-CP ngày 25/8/2011 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản ...

Quy trình khai thác mỏ đá chi tiết và hiệu quả cao hiện nay

 · Khai thác mỏ đá là hoạt động rất quan trọng, trước khi tiến hành khai thác cần nắm được quy trình chi tiết nhằm đảm bảo tính an toàn và hiệu quả cao. Bài viết dưới đây sẽ trình bày về quy trình khai thác mỏ đá từ bước chuẩn bị, tiến hành thực hiện cho tới tạo ra đá thành phẩm cung ứng cho các ...

Quy trình khai thác mỏ đá chi tiết và hiệu quả cao hiện nay

Khai thác mỏ đá là hoạt động rất quan trọng, trước khi tiến hành khai thác cần nắm được quy trình chi tiết nhằm đảm bảo tính an toàn và hiệu quả cao. Bài viết dưới đây sẽ trình bày về quy trình khai thác mỏ đá từ bước chuẩn bị, tiến hành thực hiện cho tới tạo ra đá thành phẩm cung ứng cho các ...

Hỏi đáp CSTC

2020-8-11 · Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản: - Tại Điều 2 Nghị định số 164/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản quy định: "Nghị định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản, các cơ quan nhà nước ...

Cộng đồng Kỹ thuật cơ điện Việt Nam

2021-9-26 · QUY TRÌNH KHAI THÁC BẢO DƯỠNG 55 4.2.1. Kiểm tra tổng hợp hệ thống phanh. 55 4.2.2. Bảo dưỡng thường xuyên. 56 ... 4.4. QUY TRÌNH THÁO, LẮP MỘT SỐ CỤM CƠ BẢN 62 4.4.1. Quy trình tháo. 62 4.4.2. Quy trình lắp. 68 KẾT LUẬN 69 TÀI LIỆU ...

Quy Trình Thủ Tục Nhập Khẩu Hàng Hóa Cơ Bản Dành Cho ...

Quy trình thủ tục nhập khẩu hàng hóa cơ bản dành cho người mới. Bài viết này đề cập tổng quan quy trình thủ tục nhập khẩu hàng hóa cơ bản bao gồm 07 giai đoạn: Trước khi ký hợp đồng; ký hợp đồng; thanh toán; giao hàng; thông quan; nhận hàng và Sau khi nhận hàng.

Quy trình bàn giao chung cư cơ bản cần nắm rõ

Việc vận hành và khai thác chung cư cần phải được bảo đảm an toàn. Việc xây dựng nhà và các công trình khác đã hoàn thành theo đúng tiến độ Tại điều 13 của Luật kinh doanh bất động sản năm 2014 cũng đã nêu rõ quy định về các dự án đủ điều kiện bàn giao chung cư.

Văn bản > Quy định việc tổ chức vận hành, khai thác hệ ...

THÔNG TƯ Quy định việc tổ chức vận hành, khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Căn cứ Luật số 72/2006/QH11 về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, được Quốc hội …

Quy trình thực hiện thẩm định ĐTM

2020-5-7 · Các bước cơ bản để thực hiện quy trình thẩm định ĐTM như sau: Bước 1: Chủ dự án hoặc đơn vị thực hiện nộp hồ sơ báo cáo ĐTM tại Bộ phận giao dịch một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường. Bước 2: Cơ quan tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra số lượng và thành ...

Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên ...

2021-5-12 · Nhiệm vụ lập Quy hoạch không gian biển quốc gia và Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ rất khó và phức tạp, từ việc xác định phạm vi, nội dung, phương pháp thực hiện đến quá trình phối hợp với các cơ quan liên ...

Quy trình cơ bản thủ tục hải quan hàng hóa nhập khẩu

2015-6-19 · Quy trình cơ bản thủ tục hải quan hàng hóa nhập khẩu như sau: 1. Khai thông tin nhập khẩu (IDA): - Người khai hải quan khai các thông tin nhập khẩu bằng nghiệp vụ IDA trước khi đăng ký tờ khai nhập khẩu. Khi đã khai đầy đủ các chỉ tiêu trên màn hình IDA (133 chỉ tiêu ...

5 Bước Cơ Bản Của Quy Trình Số Hóa Tài Liệu Lưu Trữ

10. Xây dựng hồ chứa, đập, công trình khai thác nước trái quy hoạch tài nguyên nước. CHƯƠNG II ĐIỀU TRA CƠ BẢN, CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH TÀI NGUYÊN NƯỚC Mục 1 ĐIỀU TRA CƠ BẢN TÀI NGUYÊN NƯỚC Điều 10. Trách nhiệm của Nhà nước

Khai thác văn bản – Wikipedia tiếng Việt

2021-8-22 · Khai thác văn bản bao gồm các bước cơ bản như: tiền xử lý, học mô hình, phán đoán, tổng hợp phân tích và trình bày kết quả. Tiền xử lý có thể gồm việc phân tách đoạn văn bản thành các đoạn nhỏ hơn, làm giàu văn bản bằng các tri thức bên ngoài, hoặc loại bỏ những thông tin nhiễu trong văn bản.

: Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài …

7.1. Các quy hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên, quy hoạch phát triển ngành, địa phương có nội dung liên quan đến khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ đã 7.2.

Quyết định 1520/QĐ-CHK 2021 khai thác đường cất hạ ...

Cập nhật các nội dung nêu trên vào các quy trình, văn bản hiệp đồng và tài liệu hướng dẫn khai thác liên quan tại CHKQT Nội Bài. 2. Thông báo các nội dung trên đến các hãng hàng không, cơ quan, đơn vị liên quan biết để phối hợp điều hành hoạt động bay tại CHKQT Nội Bài.

Quyết định 802-LN/QĐ quy trình tạm thời khai thác nhựa ...

4. Phương thức khai thác. 5. Phân khoảnh và trình tự khai thác các khoảnh. 6. Sản lượng nhựa khai thác hàng năm. 7. Những công tác tu bổ, bảo vệ phải tiến hành trong khai thác. Kèm theo bản quy hoạch tạm thời có một sơ đồ khu rừng được quy hoạch.

Hệ thống văn bản pháp quy Chính phủ

10. Xây dựng hồ chứa, đập, công trình khai thác nước trái quy hoạch tài nguyên nước. CHƯƠNG II ĐIỀU TRA CƠ BẢN, CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH TÀI NGUYÊN NƯỚC Mục 1 ĐIỀU TRA CƠ BẢN TÀI NGUYÊN NƯỚC Điều 10. Trách nhiệm của Nhà nước

Khám phá từ A-Z quy trình xây dựng cơ bản

2021-9-21 · quy trình xin giấy phép xây dựng. các bước xin giấy phép xây dựng bao gồm; bước 1: lập hồ sơ xin phép xây dựng. bước 2: nộp hồ sơ tại cơ quan cấp phép xây dựng. bước 3: cơ quan cấp phép xây dựng kiểm tra hồ sơ. bước 4: cơ quan cấp phép xây dựng đóng dấu bản vẽ và ...

Công tác bàn giao công trình đưa vào khai thác sử dụng

2016-7-21 · a) Đã được nghiệm thu công trình theo đúng quy định của pháp luật về xây dựng; b) Bảo đảm an toàn trong vận hành, khai thác khi đưa công trình vào sử dụng. 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tiếp nhận công trình theo đúng hợp đồng đã ký với nhà thầu.

Hệ thống văn bản pháp quy Chính phủ

Thông tin chi tiết Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định số 131/2009/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình …

Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 04/02/2010 Quy …

2021-8-12 · 2. Tổ chức, cá nhân khai thác công trình thuỷ lợi phải thực hiện đúng theo quy hoạch, kế hoạch, quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật và các quy định về khai thác công trình trong dự án đầu tư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 3.

Đối tượng, quy trình, nội dung đánh giá môi trường chiến lược

2021-9-25 · – Chiến lược, quy hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên quy mô từ 02 tỉnh trở lên phải thực hiện đánh giá môi trường chiến lược. – Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực quy mô quốc gia, cấp vùng, cấp tỉnh có tác động lớn đến môi trường phải thực hiện đánh giá môi ...

Khai Trình Lao động 2021.doc .pdf Tải xuống miễn phí!

2021-4-29 · Khai Trình Lao Động 2021, Khai Trình Lao Động, 2. Bản Khai Trình Sử Dụng Lao Động, Bản Khai Quá Trình Đóng Bhxh, Chương Trình Hành Động Số 07-ctr/Đuk Ngày 29/4/2021, Kịch Bản Chương Trình Khai Mạc Bầu Cử Hội Đồng Nhân Dân, Thủ Tục Đăng ...

Khai thác khoáng sản

Thời gian khai thác khoáng sản trong dự án đầu tư khai thác khoáng sản gồm: Thời gian xây dựng cơ bản mỏ, kể cả thời gian dự kiến làm thủ tục đền bù, giải phóng mặt bằng và thuê đất để khai thác; thời gian khai thác theo công suất thiết kế; thời gian khai

Dự án đầu tư xây dựng theo hợp đồng xây dựng

2020-1-21 · Theo quy định hiện hành, một năm trước ngày chuyển giao hoặc trong thời gian thỏa thuận trong hợp đồng dự án, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án phải đăng báo công khai về việc chuyển giao công trình, thủ tục, thời gian thanh lý hợp đồng, thanh toán các

Quy trình khai thác tàu

Quy trình ký hợp đồng Thông tin tàu ra vào Cảng Cẩm nang phòng chống Covid-19 Tổ chăm sóc khách hàng Sản lượng Tin tức ... Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển số 199/2020/GCN-CHHVN do Cục hàng hải Việt Nam ...

Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác hệ thống ...

2021-8-24 · Trích yếu: Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác hệ thống Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Phân loại: Văn bản quy phạm pháp luật Lĩnh vực: Thông tin và Truyền thông